BOURÁNÍ, BOURACÍ PRÁCE A VYKLÍZENÍ

Kromě bourání a bouracích prací (příčky, podlahy, vysekávání dlažeb, apod.) je naší další činností i vyklízení. Jedná se například o vyklízení pozůstalostí, bytů, nemovitostí, odvoz a likvidace sutí apod. [...]